Family book of Anna Maria Margaretha Pantzner

Spouses