Interactive tree of Theodoros Soulios

Paraskewi Souliou 18961990
Stratos
Katharina Karoulia 2014
Vassiliki Karoulia 19312013
Private
Private
Private
Private
Private
Efi 1941
Eleni Souliou 1905
Nikolaos Karoulia
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Nikolaos Soulios 19262013
Stella Tsoka 19302009
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Maria Souliou 19292020
Panajiotis Tsolakis 19261998
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Sofia Souliou 19322020
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Theodoros Soulios 19342019
Wassiliki Dafnopatidou 19322015
Private
Konstantinos Tsiviotis 19592014
Private
Private
Private
Private
Private
Alexandros Soulios 19362013
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Kiriaki Souliou 19382020
Private
Kostas Christoforides 19322018
Private
Private
Private
Private
Kosmas Soulios 19772002
Private
Private
Kosmas Soulios 19071998
Fani Kriki 19082000
Theodoros Soulios 18751932
Maria Hatzinikoli 1875
Soulios 1830